آب درمانی 9 چشمه سرعین
سرعین
باشگاه بیلیارد افخم (ایت بال - شیفت صبح)
فرامرز عباسی
باشگاه بیلیارد افخم (ایت بال - شیفت عصر)
فرامرز عباسی
باشگاه بیلیارد افخم (اسنوکر - شیف صبح)
فرامرز عباسی
باشگاه بیلیارد افخم (اسنوکر - شیف عصر)
فرامرز عباسی
تجربه یک روز پر هیجان در پینت بال مجموعه ورزشی آزادی
طرقبه
یک روز مهیج در کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی
طرقبه
اوج لذت و هیجان در دریفت تراک مجموعه ورزشی آزادی
طرقبه
کلوپ ورزشی احد برای اولین بار در ببینو ( ویژه بانوان - ماهیانه)
سجاد شهر
کلوپ ورزشی احد برای اولین بار در ببینو (ویژه بانوان 3 ماهه)
سجاد شهر
کلوپ ورزشی احد برای اولین بار در ببینو(ویژه بانوان 6 ماهه)
سجاد شهر
کلوپ ورزشی احد ویژه آقایان تنها در ببینو
سجاد شهر
لحظاتی شاد و مفرح در استخر شرکت برق
امامت - ازادشهر